| O nama | FTO | PPZ | Higijensko-tehnički poslovi | BZR | DDD | Reference | Politika kvaliteta | Kontakt |

Protiv požarna zaštita


 

 

Pre preuzimanja objekta vršimo stručno snimanje o proceni ugroženosti objekta FTO-a i PPZ-a. Ovo preduzeće preuzima odgovornost da će preventivno, profesionalno, savesno i odgovorno izvršiti proverene poslove i zadatke, a za štetu odgovaramo u slučaju ako je do nje došlo usled nesavesnog i neodgovornog rada naših radnika.

POLITIKA KVALITETA

Politika kvaliteta

Preduzeće za fizičko-tehničko i protivpožarno obezbeđenje "BEOZAŠTITA" Beograd

Kontakt

"BEOZAŠTITA"

Dalmatinska 101 Beograd

011 275 07 74, 275 0 127

063/807 46 77

064/641 59 39


Beozaštita tačno vreme: